Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Silové akordy I.

Silové akordy I.

3.4.2005 - Kategorie: Akordy
Úvod, vysvětlení a prstoklad.

Silové akordy (Power Chords) jsou základním stavebním kamenem hard rockové a metalové hudby. Jsou tím, co činí hudbu tvrdou. Možná je to trochu přehnané tvrzení, ale velký kus pravdy v něm rozhodně je. Žádný z agresivnějších hudebních žánrů se bez nich neobejde. Je to také díky jejich jednoduchosti, která kytaristům umožňuje provádět velmi rychlé akordové změny.

Z hlediska hudební teorie se vlastně ani o akordy nejedná. Přesněji se jedná o dvojzvuky v kvintovém intervalu. Tento interval je hned po oktávě na druhém místě na stupnici souladu. Poměr frekvencí kvinty je 2:3 a je velmi libozvučný. Takové dva tóny se ani při použití velmi velkého zkreslení "neslijou", ale naopak vytvoří tvrdý, mohutný a ostrý zvuk. Silový akord v této nejryzejší formě značíme X5 (za X dosaďte základní tón). Vzhledem k tomu, že silový akord vynechává druhý stupeň z trojzvuku, nedá se u něj uvádět, zda je durový či mollový. Ačkoli, tato skutečnost může vyplynout z použité stupnice. Např. silový akord C5 použitý ve stupnici c-dur můžeme považovat za durový a naopak D5 v též stupnici za mollový.

Silové akordy na otevřených strunách

Nejjednodušší možnost jak zahrát silový akord je s použitím otevřené struny (struny na níž se nedrží žádný hmat). Následující notace zaznamenává postupně silové akordy E5, A5, D5, G5 a H5 právě s využitím otevřeých strun.

Jak je patrno, akord je tvořen otevřenou strunou a tónem na struně upnuté hned pod ní, který získáte hmatem na druhé poloze. Výjimku tvoří akord G5 u nejž je třeba hmátnout na třetí polohu.

Silové akordy na hmatníku

Tajemství rychlého nalezení hmatu silového akordu spočívá v rychlém nalezení jeho základního tónu. Pokud je v tomhle problém, nezbývá než učit se hmatník. Druhý tón pak leží o strunu níže o dva pražce blíže ke kobylce. Opět je zde výjimka, která nastává v případě, že se základní tón nachází na struně G. Pak je posun ke kobylce ne dva, ale tři pražce. Z následující notace to bude zřejmější.

Základní tóny prozradí, že se jedná o akordy A5, H5, D5, E5, G5, A5, C5, D5. Zatímco u prvních šesti uvedených akordů se druhý tón nachází na struně pod strunou se základním tónem a o dvě polohy doprava, v případě posledních dvou akordů je to o tři polohy doprava, protože základní tón leží na struně G.

Prstoklad

U silových akordů využívajících otevřené struny se používá pouze jeden prst. Pro tyto účely dobře poslouží ukazovák nebo prostředník. Pro který z nich se rozhodnout vyplyne ze situace. Záleží na tom, který akord předcházel a který bude následovat. Je dobré zvyknout si používat obě možnosti a v praxi uplatňovat tu která je právě výhodnější.

Ostatní silové akordy vyžadují dva prsty. Pro základní tón je nejvýhodnější používat ukazovák. Druhý tón bývá držen prsteníkem nebo malíkem. Ačkoli někteří kytaristé používají malík pro držení druhého tónu vždy, většinou se malík používá jen pro silové akordy se základním tónem na struně G, kdy mezi základním a druhým tónem leží 3 pražce a pro ostatní prsteník. Zpočátku se to možná zdá méně pohodlné než používat malík, ale z praktického hlediska je prsteník výhodnější, také proto, že malík zůstává volný pro případný další tón.

Kamzi
Diskuse k článku