Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Tabulka intervalů

Tabulka intervalů

27.3.2005 - Kategorie: Intervaly
Tabulka, umožňující nalézt ke každému tónu interval v rozsahu jedné oktávy, nebo naopak určit interval dvou tónů.
Prima Sekunda Tercie Kvarta Kvinta Sexta Septima Oktáva
2ZM ZM Č ZV 2ZV 2ZM ZM M V ZV 2ZV 2ZM ZM M V ZV 2ZV 2ZM ZM Č ZV 2ZV 2ZM ZM Č ZV 2ZV 2ZM ZM M V ZV 2ZV 2ZM ZM M V ZV 2ZV 2ZM ZM Č ZV 2ZV
Cbb - - Cbb Cb C - - - Dbb Db D - - - Ebb Eb E - - Fbb Fb F - - Gbb Gb G - - - Abb Ab A - - - Hbb Bb H - - Cbb Cb C
Cb - - Cb C C# - - Dbb Db D D# - - Ebb Eb E E# - Fbb Fb F F# - Gbb Gb G G# - - Abb Ab A A# - - Hbb Bb H H# - Cbb Cb C C#
C - - C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* Fbb Fb F F# F* Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H* Cbb Cb C C# C*
C# - - C# C* - - Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* - Fb F F# F* - Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H* - Cb C C# C* -
C* - - C* - - - D D# D* - - Eb E E# E* - - F F# F* - - G G# G* - - Ab A A# A* - - Bb H H# H* - - C C# C* - -
Dbb - - Dbb Db D - - - Ebb Eb E - - Fbb Fb F F# - - Gbb Gb G - - Abb Ab A - - - Hbb Bb H - - Cbb Cb C C# - - Dbb Db D
Db - - Db D D# - - Ebb Eb E E# - Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# - Abb Ab A A# - - Hbb Bb H H# - Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D#
D - - D D# D* - Ebb Eb E E# E* Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H* Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# D*
D# - - D# D* - - Eb E E# E* - Fb F F# F* - - Gb G G# G* - Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H* - Cb C C# C* - - Db D D# D* -
D* - - D* - - - E E# E* - - F F# F* - - - G G# G* - - A A# A* - - Bb H H# H* - - C C# C* - - - D D# D* - -
Ebb - - Ebb Eb E - - Fbb Fb F F# - - Gbb Gb G G# - - Abb Ab A - - Hbb Bb H - - Cbb Cb C C# - - Dbb Db D D# - - Ebb Eb E
Eb - - Eb E E# - Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# - Hbb Bb H H# - Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E#
E - - E E# E* - Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* Hbb Bb H H# H* Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# E*
E# - - E# E* - - F F# F* - - Gb G G# G* - - Ab A A# A* - Bb H H# H* - Cb C C# C* - - Db D D# D* - - Eb E E# E* -
E* - - E* - - - F# F* - - - G G# G* - - - A A# A* - - H H# H* - - C C# C* - - - D D# D* - - - E E# E* - -
Fbb - - Fbb Fb F - - - Gbb Gb G - - - Abb Ab A - - - Hbb Bb - - Cbb Cb C - - - Dbb Db D - - - Ebb Eb E - - Fbb Fb F
Fb - - Fb F F# - - Gbb Gb G G# - - Abb Ab A A# - - Hbb Bb H - Cbb Cb C C# - - Dbb Db D D# - - Ebb Eb E E# - Fbb Fb F F#
F - - F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* Fbb Fb F F# F*
F# - - F# F* - - Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# - Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* - Fb F F# F* -
F* - - F* - - - G G# G* - - Ab A A# A* - - Bb H H# - - C C# C* - - Db D D# D* - - Eb E E# E* - - F F# F* - -
Gbb - - Gbb Gb G - - - Abb Ab A - - - Hbb Bb H - - Cbb Cb C - - Dbb Db D - - - Ebb Eb E - - Fbb Fb F F# - - Gbb Gb G
Gb - - Gb G G# - - Abb Ab A A# - - Hbb Bb H H# - Cbb Cb C C# - Dbb Db D D# - - Ebb Eb E E# - Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G#
G - - G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H* Cbb Cb C C# C* Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G*
G# - - G# G* - - Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H* - Cb C C# C* - Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* - Fb F F# F* - - Gb G G# G* -
G* - - G* - - - A A# A* - - Bb H H# H* - - C C# C* - - D D# D* - - Eb E E# E* - - F F# F* - - - G G# G* - -
Abb - - Abb Ab A - - - Hbb Bb H - - Cbb Cb C C# - - Dbb Db D - - Ebb Eb E - - Fbb Fb F F# - - Gbb Gb G G# - - Abb Ab A
Ab - - Ab A A# - - Hbb Bb H H# - Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# - Ebb Eb E E# - Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A#
A - - A A# A* - Hbb Bb H H# H* Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* Ebb Eb E E# E* Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# A*
A# - - A# A* - - Bb H H# H* - Cb C C# C* - - Db D D# D* - Eb E E# E* - Fb F F# F* - - Gb G G# G* - - Ab A A# A* -
A* - - A* - - - H H# H* - - C C# C* - - - D D# D* - - E E# E* - - F F# F* - - - G G# G* - - - A A# A* - -
Hbb - - Hbb Bb H - - Cbb Cb C C# - - Dbb Db D D# - - Ebb Eb E - Fbb Fb F F# - - Gbb Gb G G# - - Abb Ab A A# - - Hbb Bb H
Bb - - Bb H H# - Cbb Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# Fbb Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H#
H - - H H# H* - Cb C C# C* - Dbb Db D D# D* - Ebb Eb E E# E* Fb F F# F* - Gbb Gb G G# G* - Abb Ab A A# A* - Hbb Bb H H# H*
H# - - H# H* - - C C# C* - - Db D D# D* - - Eb E E# E* - F F# F* - - Gb G G# G* - - Ab A A# A* - - Bb H H# H* -
H* - - H* - - - C# C* - - - D D# D* - - - E E# E* - - F# F* - - - G G# G* - - - A A# A* - - - H H# H* - -

Vysvětlivky - použíté zkratky a symboly:

Zkratka Význam
2ZM Dvojzmenšený
ZM Zmenšený
Č Čistý
M Malý
V Velký
ZV Zvětšený
2ZV Dvojzvětšený
* (##) Dvojité zvýšení tónu (např. C*=Cisis)
- Neexistující interval
Kamzi
Diskuse k článku