Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Návod k použití tabulky intervalů

Návod k použití tabulky intervalů

27.3.2005 - Kategorie: Intervaly
Vysvětlení tabulky intervalů, postupy vyhledání a určení intervalů.

Funkce tabulky

Tabulka intervalů slouží ke zjištění tónu vzdáleného od daného tónu o určitý interval a naopak k určení intervalu dvou daných tónů.

Popis tabulky

Ve sloupci nejvíce vlevo jsou názvy základních tónů, tedy tónů jejichž interval zjišťujeme. Horní řádek osahuje názvy intervalů a řádek pod ním jejich upřesnění. Vnitřní pole tabulky obsahují názvy tónů, které jsou od základního tónu, uvedeného v záhlaví vlevo, vzdáleny o interval uvedený v záhlaví nahoře.

Všimněte si, že obecně neexistují intervaly dvojzmenšená prima, zmenšená prima a dvojzmenšená sekunda.

Příklady

Příklad 1: Nalezněte zvětšenou kvartu k tónu Eb.

Postup: V levém sloupci nalezněte řádek s tónem Eb a v horním řádku nalezněte sloupec ZV pro interval kvarta. Průsečíkem nalezeného sloupce a řádku je tón A, což je hledaná zvětšená kvarta tónu Eb.


Příklad 2: Určete o jaký interval se jedná - G#-D.

Postup: V levém sloupci nalezněte řádek s tónem G# a v něm pak zastoupení tónu D. Zjištěný sloupec prozradí, že se jedná o zmenšenou kvintu.


Příklad 3: Jaký interval vznikne obratem zmenšené sexty?

Postup: V prvním kroku nalezněte libovolné dva tóny reprezentující zmenšenou sextu. Například pro tón C je to Abb, takže interval C-Abb je zmenšená sexta. Druhým krokem je určení obratu tohoto intervalu, tedy interval Abb-C, což je podle tabulky zvětšená tercie. Obratem zmenšené sexty je tedy zvětšená tercie.

Kamzi
Diskuse k článku