Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Tlumení dlaní (Palm Muting)

Tlumení dlaní (Palm Muting)

19.5.2005 - Kategorie: Technika
Popis a vysvětlení jedné z nejzákladnějších technik kytarové hry.

Tlumení dlaní je tlumící technika drnkací (tj. většinou pravé) ruky. Nejčastěji se používá spolu se zkreslením, ale dobře zní i při čistém zvuku a má své místo i ve hře na akustickou kytaru. Společně se silovými akordy tvoří základní techniku rytmické kytary.

Jak název napovídá, účelem je přitlumení kmitání struny (nebo více strun) za použití dlaně, konkrétně její malíkové hrany. Ta se umisťuje na struny v blízkosti kobylky. Současným rozezvučením takto tlumených strun vznikne zvláštní rejstřík zvuku s krátkým dozvukem.

Najít správnou polohu tlumící ruky není zpočátku jednoduché. Pokud je tlumení příliš silné, je třeba hranu dlaně přisunout blíže ke kobylce a naopak. Zpravidla část dlaně překrývá kameny. Snahou je tlumit struny rovnoměrně (pokud není rozdílné tlumení žádoucí), proto by měla malíková hrana ležet vodorovně s kobylkou. Natáhnutý malík tomu hodně napomáhá, ale ne každému to takhle vyhovuje, jenže při tlumení všech strun (např. při hraní tlumených arpeggií) je to nutnost.

Míra tlumení je taky ovlivnitelná sílou přítlaku. Je však třeba dát si pozor na dvojzvratná tremola, u kterých nadměrný přítlak může způsobit rozladění.

Tlumení dlaní se hojně používá ve spojení se sekvencí úderů trsátkem směrem dolů. Další variantou je kombinace se střídavými údery, případně s určitým rytmem. Nemusí se ale tato technika vždy týkat jen rytmické linky, lze ji úspěšně použít i jako součást sóla. Dlaň na kobylce se často využívá i jako pasivní tlumení pro blokování nehraných strun proti jejich nechtěnému rozeznění a jako ukotvení drnkací ruky.

V notaci se tlumení dlaní označuje zkratkou PM.

Příklady použití

Příklad 1:

Hmatníková ruka drží hmat pro silový akord E5. Soustřeďte se na práci drnkací ruky. Lehce ji přiložte na struny blízko kobylky a začněte drnkat trsátkem shora dolů přes dvě horní struny. Tlumící hrana dlaně by se neměla pohybovat, přestože drnkací pohyb vychází ze zápěstí. Ne z prstů! Posouváním a změnou přítlaku nalezněte tu správnou polohu a sílu pro tlumení.


Příklad 2:

Obdobně jako v předchozím příkladu hledejte vhodnou a pohodlnou pozici pro tlumící ruku. Nyní však drnkejte jen na jedné struně střídavě dolů a nahoru.


Příklad 3:

Nyní zkuste jednoduchý dlaní tlumený rytmus. V každé době drnkněte dolů, nahoru, dolů a v pauze připravte trsátko na následující úhoz dolů. Vyzkoušet můžete i jiné rytmické varianty na různých strunách.


Příklad 4:

Rytmická kytara často kombinuje tlumené silové akordy s netlumenými. Při hraní netlumených not lehce nadzvedněte dlaň drnkací ruky a pro tlumené noty ji zase vraťte zpět.


Příklad 5:

Tlumení při sólové hře vyžaduje rovnoměrné tlumení různých strun. Zkuste například zahrát palm mutingem variace v pentatonické stupnici nebo následující ukázku složenou z malých tercií.

Příklad 6:

Poměrně značnou dávku zručnosti vyžaduje tlumení rozkladů akordů (arpeggií). Výhodné je napnout malík pro pokrytí všech strun.

Kamzi
Diskuse k článku