Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
MIDI – ovládání zařízení

MIDI – ovládání zařízení

23.5.2005 - Kategorie: Aparatura
Zapojení a nastavení MIDI zařízení pro ovládání kontrolerem.

MIDI byl původně komunikační protokol navržený k výměně dat mezi hudebními nástroji. Později bylo využití MIDI značně rozšířeno i na jiná zařízení a tak toto rozhraní naleznete v mnoha přístrojích aparatury, PC i jako přehrávač v telefonech.

V tomto článku se zaměřím na aplikaci MIDI pro řízení různých zařízení. Jako příklad bude uvedena soustava kontroler, preamp, multiefekt a ekvalizér. MIDI kontroler je zařízení, které vysílá příkazy a tím řídí připojený aparát. U kytaristů se typicky jedná o pedalboard, ale obecně to může být PC, keyboard nebo jakýkoli jiný přístroj schopný vysílat MIDI příkazy.


Hardwarově je MIDI realizováno většinou 5-pinovými konektory DIN. Setkat se můžete s následujícími typy vstupů a výstupů.
In – vstup dat do zařízení.
Out – výstup dat ze zařízení.
Thru – průchod dat. Výstup na který jsou přiváděny kopie dat ze vstupu. V některých případech může slučovat vstupní a výstupní data (tzv. Soft Thru).


K propojení slouží MIDI kabely. Ty obsahují optické oddělení, aby se eliminovaly případné zemní smyčky.

Pro náš příklad propojíme výstup MIDI Out kontroleru se vstupem MIDI In prvního zařízení (preamp). Signál ale musí postupovat dál, takže MIDI Thru preampu, které kopíruje vstup připojíme na vstup MIDI In druhého zařízení (multiefekt). Ze stejného důvodu propojíme MIDI Thru multiefektu a MIDI In ekvalizéru. Zapojeno, hotovo. Teď už to "jen" všechno správně nastavit.


Komunikace MIDI funguje tak, že to, co kontroler pošle, slyší všichni, kteří jsou na drátě. K tomu, aby si každý vzal to své, jsou určeny tzv. kanály. Každá vyslaná MIDI zpráva má v sobě obsaženo číslo kanálu (neplatí pro systémová data, jež jsou určena všem), které oznamuje komu patří. Ostatní pak tuto informaci ignorují. Nastavíme tedy preamp, aby poslouchal na kanálu 1, multiefekt na kanálu 2 a ekvalizér na kanálu 3.


Typy zpráv, které MIDI zpracovává jsou následující:
Note Off – notu vypnout.
Note On – notu zapnout.
Polyphonic Key Pressure – individuální tlaková citlivost.
Control Change – změna kontroleru.
Program Change – změna programu.
Channel Pressure – společná tlaková citlivost.
Pitch Bend Change – ohýbání tónu.


My využijeme pouze zprávy Program Change pro přepínání presetů a Control Change pro nastavování parametrů. Ačkoli zprávy Note Off/On používají např. některé multiefekty pro nastavení délky delaye.

Dejme tomu, že chceme konkrétně zvolením určitého presetu kontroleru nastavit preset 5 na preampu, preset 8 na multiefektu a preset 4 na ekvalizéru. Současně ať se přiřadí výrazový (expression) pedál kontroleru pro řízení hlasitosti multiefektu. Univerzální návod bohužel neexistuje, takže se omezím je na to, co je třeba ve spolupráci s manuály udělat.

Musíme kontroler donutit při sešlápnutí vybraného presetu vyslat zprávy: Program Change 5 na kanálu 1, Program Change 8 na kanálu 2 a Program Change 4 na kanálu 3. Některá zařízení číslují presety od 0 a tak příkaz Program Change 1 vybere preset 0. Totéž může platit i o kontroleru, takže je dobré zkontrolovat jestli se nastavují správné presety a ne sousední. Přístroj taky může disponovat funkcí pro mapování MIDI, která umožňuje přesměrovat příkazy pro změnu programu na jinou hodnotu.

Dále potřebujeme při každé změně polohy výrazového pedálu vyslat zprávu Control Change se zvoleným číslem kontroleru a příslušnou hodnotou na kanálu 2. Na MIDI kontroleru nastavíme číslo kanálu pro výrazový pedál na 2 a přiřadíme mu číslo kontroleru (pro zprávu Control Change), např. 7. Pedál může umožnit nastavit minimální a maximální hodnotu. Současně je třeba multiefektu vysvětlit, že kontroler 7 má modifikovat parametr pro hlasitost.

Kamzi
Diskuse k článku