Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Dřevo – obrazový lexikon

Dřevo – obrazový lexikon

16.7.2005 - Kategorie: Publikace
Co si budeme povídat, dřevo je základní materiál pro výrobu hudebních nástrojů a to nejen kytar, ale i spousty dalších mnohdy strunných nástrojů. Na správném výběru dřeva závisí výsledný zvuk nástroje a to nám jde především.

Než dojdu k informacím o knižní novince, vrátím se do minulosti. Už na Electric Madness jsem se snažil vytvořit přehled dřev používaných při výrobě kytar, což se mi s výraznou pomocí čtenářů podařilo, respektive podařilo se nashromáždit taková data, která se na internetu (v českém jazyce) sehnat nedala. Ačkoli na jedné straně tak vznikl obsáhlý materiál, na druhé straně dlužno dodat, že ponořit se do problematiky dřeva mnohem hlouběji je velice nesnadný úkol. Ono totiž existuje na světě 25 000 - 30 000 druhů dřev, z toho se 3000-5000 druhů zpracovává a z nich až s 250 druhy se obchoduje. Dalším problémem, na který člověk při snaze zajímat se o dřevo, narazí, je to, že v takto specifickém oboru se špatně překládá z cizího jazyka. Přirozeně se zde totiž setkáváme se spoustou odborných výrazů, na které klasické slovníky většinou nestačí.


Proto považuji knihu obrazový lexikon Dřevo za výjimečnou publikaci. Setkáte se v ní totiž s 252 druhy dřeva z celého světa. Jedná se o obrazový lexikon, proto lze v knize očekávat především fotografie jednotlivých druhů dřev. Fotografie jsou vysoce kvalitní a jsou k nim přiřazeny i textové informace z nichž důležitý je název dřeva, který je uveden  hned v několika světových jazycích. Tata informace je velmi cenná, protože na internetu se některých článcích stává, že především jména exotických dřev jsou mezi sebou zaměňována, případně nesprávně překládána. V tomto ohledu čtenáři vychází publikace vstříc ještě výrazněji, protože u některých dřev přímo upozorňuje na možnost záměny s jiným dřevem, nebo na výskyt nesprávných názvů apod. Další informace nám sdělují, kde se dřevo vyskytuje a také zde lze nalézt popis dřeva, který je rovněž velmi detailní. Dozvíte se v něm, mimo jiné, co se děje s barvou dřeva v závislosti na čase a jaká je textura dřeva.


Samotnou texturou (kresbou) se zabývá úvod knihy, kde je vysvětleno označení typických textur (např. očková, kořenicová, plaménková apod.)


V závěru knihy lze najít ještě tabulky, ve kterých jsou u jednotlivých dřev uvedeny jejich důležité fyzikální a mechanické vlastnosti (hustota, sesychání, pevnost...), trvanlivost, obchodní a botanické názvy.


Podle mne je kniha hodnotná především počtem popsaných dřev, českým překladem a odborným obsahem. Neobsahuje oblast použití (což by bylo velmi zajímavé čtení), ale k tomu ani nebyla určena. Všem, kdo se zabývají výrobou hudebních nástrojů případně i amatérským stavitelům nebo třeba začínajícím kytarářům by se mohla hoditNázev : obrazový lexikon Dřevo
Autor : Rudi Wagenfyhr
Cena : 890 Kč
Kniha v shopu : Grada publishing
K recenzi zapůjčil : Grada publishing
obrazový lexikon Dřevo
Infernal
Diskuse k článku