Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Intervaly

Intervaly

22.7.2005 - Kategorie: Intervaly
Definice intervalu, názvy základních intervalů, posuvky a intervaly.

Definice

V hudební terminologii nazýváme intervalem výškovou (frekvenční) vzdálenost dvou tónů. Označení jednotlivých intervalů vychází z diatonické stupnice, kde jsou jednotlivé sousední stupně vzdáleny jednou o půltón (dvojice h-c a e-f) a jindy o tón celý, proto tyto vzdálenosti nejsou lineární. Další komplikací je, že nulový rozdíl frekvencí je označen jako 1 (prima), což se projeví při sčítání intervalů.

Pokud dva tóny intervalu znějí současně, mluvíme o tzv. harmonickém intervalu. V případě, že jsou zahrány jeden po druhém, pak se jedná o tzv. melodický interval.


Přehled základních intervalů tónu C zobrazuje následující obrázek klaviatury.

Totéž přepsáno do tabulky:

Stupeň Tón Název intervalu Vzdálenost v půltónech
1. C prima 0
2. D sekunda 2
3. E tercie 4
4. F kvarta 5
5. G kvinta 7
6. A sexta 9
7. H septima 11
8. c oktáva 12
9. d nóna 14
10. e decima 16
11. f undecima 17
12. g duodecima 19
13. a tercdecima 21
14. h kvartdecima 23
15. c1 kvintdecima 24

Posuvky

Pro pokrytí celé chromatické stupnice je třeba klasifikaci jednotlivých intervalů zpřesnit. Rozdělme nejprve intervaly do dvou skupin na intervaly čisté, kde budou patřit prima, kvarta, kvinta a samozřejmě jejich oktávy, tedy oktáva, undecima, duodecima atd. a na zbývající intervaly, které budou buď malé nebo velké. Čisté, malé a velké intervaly mohou být navíc zmenšené (b = snížené o půltón), zvětšené (# = zvýšené o půltón), dvojzmenšené (bb = snížené o tón) a dvojzvětšené (x = ## = zvýšené o tón)

Jednotlivé sloupce následující tabulce jsou vzdáleny o půltón.

Dvojzmenšené - bb Zmenšené - b Čisté (1, 4, 5) Zvětšené - # Dvojzvětšené - x
Malé Velké

Stupně chromatické stupnice pak budou vypadat následovně:

Stupeň Tón Název intervalu Vzdálenost v půltónech
1. C prima 0
2. Db malá sekunda 1
3. D velká sekunda 2
4. Eb malá tercie 3
5. E velká tercie 4
6. F kvarta 5
7. Gb zmenšená kvinta 6
8. G kvinta 7
9. Ab malá sexta 8
10. A velká sexta 9
11. Bb malá septima 10
12. H velká septima 11

Název intervalu a název příslušného tónu spolu korespondují, takže například interval C-Fbb je dvojzmenšená kvarta, což je výškově totéž jako malá tercie, ale je zde rozdíl v tónovém označení (malá tercie od tónu C je Eb).

Uvedené intervaly se týkají případů, kdy základní tón je nižší než jeho interval. Takovým intervalům říkáme vrchní. V praxi se ale setkáváme i s tzv. spodními intervaly, kdy je základní tón intervalu výše. Např. interval c-h je vrchní velká septima, ale interval c-H je spodní malá sekunda.

Kamzi
Diskuse k článku