Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Silové akordy V.

Silové akordy V.

29.10.2005 - Kategorie: Akordy
Zmenšený a zvětšený silový akord.
Silový akord postavený na čisté kvintě zní sice tvrdě a ostře, ale jeho neustálé používání rychle zevšední. K obzvláštnění skladby může pomoci, když se místo čisté kvinty použije kvinta zmenšená nebo zvětšená. Přestože takové souzvuky zní trochu disharmonicky, není důvod se jim zcela vyhýbat. Své uplatnění najdou například v celotónové stupnici.

Zmenšený silový akord

Na otevřených strunách vypadají zmenšené silové akordy E5-, A5-, D5-, G5-, H5- následovně:

Zmenšená kvinta leží od základního tónu na struně pod ním o jednu polohu blíže kobylce. Výjimkou je, pokud základní tón leží na struně G, pak je třeba hledat zmenšenou kvintu na struně h posunutím o 2 polohy směrem ke kobylce. Lépe je to vidět v následujícím zápisu.

Možností prstokladů je několik a záleží na situaci, který vybrat. Nejčastěji se používá ukazovák pro základní tón a pro zmenšenou kvintu prostředník.

Zvětšený silový akord

Zvětšené silové akordy E5+, A5+, D5+, G5+, H5+ na otevřených strunách:

Tón zmenšené kvinty leží o půltón blíže hlavě kytary než kvinta čistá. Naopak tón zvětšené kvinty leží o půltón blíže kobylce a tak jej od základního tónu naleznete na struně pod ním o tři (na struně h o 4) polohy blíže kobylce.

Pro držení základního tónu se nejvíce užívá ukazovák a pro zvětšenou kvartu malík.

Kamzi
Diskuse k článku