Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Popis kytary - snímače

Popis kytary - snímače

6.4.2005 - Kategorie: Kytara
Snímače jsou ty součástky, které z kytary dělají kytaru elektrickou. Každý typ snímače má samozřejmě vliv na výsledný zvuk kytary.

Snímače jsou v podstatě cívky, ve kterých se vlivem kmitajících kovových strun indukuje velmi malý proud a tento signál je dále přenášen až k zesilovači. I když hrají i kovové struny ze španělky, na elektrickou kytaru se vyrábějí struny z jiného vhodnějšího materiálu.

Základní dělení snímačů:
  • singly - první typ snímačů, který se objevil. Jedná se o řešení s jedno cívkou, které produkuje nežádoucí brum. Nicméně se požívají na kytarách Fender apod.

  • humbuckery - v roce 1957 - 1958 našla konečně firma Gibson způsob, jak odstranit brumění snímačů, nebo to aspoň částečně eliminovat. Ten vycházel z toho, že ekvivalentní zvukové vlny navzájem vertikálně obrácené se ruší. Snímač humbucker (hum = šum, bucker = zabiják, humbucker = zabiják brumu) jsou tedy dva singly z nichž jeden má obrácenou polaritu a opačné vinutí. Tím pádem je brum jednoho snímače opačný ke druhému, čímž se vyruší, zatímco zvukový signál se nemění. Z humbuckerů vychází zkreslenější zvuk něž ze singlů, hodí se proto např. pro doprovody (graf funkce 1, graf funkce 2)

  • single size humbucker - jsou humbuckery ve stejné velikosti jako singly. Vyrábějí se proto, aby bylo možné v případě potřeby vyměnit singl za humbucker, ale bez fyzických zásahů do kytary (tj. vydlabání většího otvoru)

  • minihumbucker je velikostí někde mezi singlem a humbuckerem. Minihumbuckery se standarní velikostí cca 2,5 x 1 palec vyrábějí prakticky vsichni velcí výrobci (pro srovnaní: singl ma cca 2,6 x 0,6 palce, HB ma cca 2,6 x 1,5 palce). Někdy bývají pojmy minihumbucker a single sized humbucker zaměňovány.
Single Humbucker Minihumbucker
Další typy snímačů:
  • rail (bar) pickups - většina singlů má šest magnetů, pro každou strunu jeden. Nevýhoda spočívá v tom, že v mezerách mezi magnety, nejsou struny snímány. Proto byly navrženy snímače s tyčí přes celou délku, takže při vytažení struny (bend) je zvuk stejně čistý a hlasitý. Tyto snímače mají buď jednu nebo dvě tyče.

  • quad rail - na kytarách kramer se dokonce objevily dvoucívkové snímače (dual rail) a dokonce čtyřcívkové snímače(quad rail), které vypadájí sice jako dvoucívkové humbuckery, ale mají větší zkreslení už při nižším gainu a jsou noiseless (nebrumící, nebručící). Dvojice cívek jsou rozepínatelné. Snímače mají velký výstupní signál.

  • stack snímače - jsou konstrukčně singly s parazitní "odbrumovací" cívkou vespod, zvukově to jsou singly s méně zvonivým charakterem. Výjimkou jsou stacky od Kinmana, tam parazitní cívka podle všeho není znát vůbec (taky jsou sakra drahý). [Jpl - Kamziho diskuze]. Někdo označuje singl s odbrumovací cívkou jako pseudosingl [Infernal]

  • midi snímače (také hexaphonic pickups) - existují i snímače, které jsou konstruovány pro práci s midi - ty snímají každou strunu zvlášť.....

  • piezoelektrické snímače - využívají piezoelektrický jev (přeměna mechanického tlaku n a elektrický signál) a používají se na elektroakustických kytarách (zabudovány v kobylce). V poslední době se začaly objevovat i tremola elektrických kytar, kde jsou piezosnímače zabudovány v kamenech tremola....což opět rozšíří zvukové možnosti kytar.
Poloha, zapojení snímačů

Pro vyšší variabilitu zvuku kytary se používá na kytaře více snímačů. Jejich počet a typ odpovídá firemním zvyklostem např. Gibson používá dva humbuckery, Fender naopak tři singly. Obecně se používají kombinace dvou nebo tří snímačů a to např. H-H, S-S-H, H-S-H, S-S-S. Výjimečně se používá více snímačů...Existuje i řešení výměnných modulů pro kytary, při kterém je možno změnou modulů změnit konfiguraci snímačů.

Umístění snímačů má samozřejmě vliv na zvuk. Jinak zní snímač u kobylky (ty se používají většinou pro rytmický podklad) a jinak snímač u krků (vhodný zase pro akustiku). Existují snímače určené pro umístění ke krku nebo ke kobylce.

Šikmá poloha snímače

Především na Fenderech Stratocasterech je možné si všimnout, že kobylkový snímač je orientován šikmo - na straně tenkých strun víc ke kobylce. Vysvětlení je takovéto: čím je snímač blíž ke kobylce, tím méně má basů, ale zato víc vyšších harmonických. Tím pádem by mělo zešikmení snímače u singlů zamezit tomu, že hrubé struny nebudou pouze cinkat, ale budou mít i basy. Tomu by odpovídal i výrok samotného Lea Fendera: "Abychom získali jasné a konkrétní výšky a přitom zachovali basy". I když toto zešikmení najdeme především u stratocasterů, někdy je lze vidět i u jiných výrobců a to dokonce i u humbuckerů a snímačů které jsou ve středové nebo krkové pozici.Šikmé humbuckery by měly mít, narozdíl od klasických, trošku jinou konstrukci - magnety musí být totiž v jedné linii (se strunami).


Šikmý single snímač Šikmý humbucker
Přepínače

Na kytarách lze přepínat mezi jednotlivými snímači pomocí přepínačů. Lze jimi zapínat i kombinace snímačů, případně mohou být použity i další spínače, které umí rozepnout cívky humbuckeru a udělat z něho vlastně dva singly (označováno jako coil taping). Dokonce je možné rozpojit dva humbuckery a spojit jejich sousedící cívky. Nejčastěji se přepíná mezi pěti polohami tří singlů u Fendrů a třemi polohami u dvou humbuckerů v případě Gibsonu. A ještě: Fender na svých kytarách (stratocaster) využívá single-coil snímače. V druhé a čtvrté pozici (nastaveno přepínačem) jsou však tyto snímače zapojené jako humbucker. to vysvětluje proč "je to to tišší! než v pozici 1,3,5.

Direct switch

Na kytaře Yamaha RGX 470 Drop 6 lze najít přepínač Direct switch. ten vyřadí celou elektroniku na kytaře (potenciometry, tónovou clonu,...) a vede signál ze snímačů přímo na výstup kytary.

Vzdálenost snímačů od strun

Čím dále jsou snímače vzdáleny od strun, tím více alikvótů je ve zvuku díky vibracím strun slyšet. Vzdálenost snímačů se nastavuje pomocí šroubků v rámečku snímače

Materiál, konstrukce snímačů

Pro jádra snímačů se nejčastěji používají slitiny: keramika, AlNiCo, SaCo. Výrobci se složením jader laborují, neboť ta také mají vliv na celkový zvuk kytary.

U snímačů mohou někteří výrobci udávat i počet závitů a materiál, ze kterého je vinutí. Smaltovaný povlak vinutí zajišťuje lepší snímání zvuku. Udává se i určení (ke krku, ke kobylce), může být uveden i průměr pólových nástavců.
Orientace magnetického pole (např. sever na vrchní straně snímače ) a směr vinutí (např. proti směru hodinových ručiček ) - tyto údaje mají význam pro zapojení snímače v kombinaci s jiným snímačem - dva jednocívkové snímače tak mohou ve vhodném zapojení jakoby tvořit humbucker.

Kvalita vodiče

I kvalita navíjeného drátu má vliv na výsledný zvuk. Pokud se podíváte na některé neznačkové asijské snímače pod mikroskopem spatříte jejich "buřtovitist". Vodič vypadá pod mikroskopem jako špekáčky...jeho průměr není konstantní a to má vliv na průtok proudu. Ideální drát by měl mít konstantní průměr po celé délce...

Pólové nástavce

Některé snímače mají navíc šest šroubů, kterými lze měnit polohu jednotlivých magnetů a tím "hlasitost struny" - jedná se o pólové nástavce a třeba Carvin jich nemá jen šest na jedné cívce, ale jedenáct...těmi se nastavuje kolejnice na které jsou magnety umístěny...

Dělené snímače

S těmi se lze setkat hlavně na baskytarách, ale byly použity i na kytaře G&L Comanche. Některé snímače takto mohou řešit napatrně rozdílný zvuk tenkých-tažených a hrubých-ovinutých strun


Dělený snímač
Další pojmy, poznámky
Aktivní elektronika

S aktivní elektronikou se setkáváme hlavně u baskytar, ale lze ji samozřejmě použít i u kytar. Jde o to, že signál je vždy zesilován (v předzesilovači, zesilovači) a je lepší pokud je zesílen co nejblíže ke snímači... jedná se tedy také o zesilovač přímo v kytaře - nevýhodou je nutnost napájení bateriemi, což může kytaristu na koncertě zradit, pokud má baterie slabé a dojdou...

Externí parazitní cívka

Jinak zajímavé je taky řešení s "externí" parazitní cívkou u Powerhouse Stratu. Bohužel jsem ho nikdy nezkoušel ani neslyšel, takže nevím jakej to má vliv na zvuk. [jpl]

Resonant peak

Rresonant peak je vrchol frekv. charakteristiky snímača, t. j. frekvencia, ktorú prenáša najhlasnejšie. Každý snímač má totiž charakteristiku, ktorá stúpa od basov po vrchné stredy a od nich potom klesá dolu. Tento pokles je daný parazitnou kapacitou vinutia, ktorá sa javí ako virtuálny kondenzátor pripojený medzi vývody snímača. Teda snímač sa v praxi správa ako paralelný rezonančný obvod. Merať sa to dá - pri pripojení sériovej normovanej záťaže snímača (doporučujem tak 20k odpor, čo zhruba zodpovedá jeho impedancii, pripojiť k tzv. živému vývodu snímača) pripojiť nf generátor (ten pripojiť medzi druhú nôžku odpora a zemný vývod snímača), merať napätie na svorkách snímača (pozor, len na svorkách snímača, nie na celom zapojení snímač-odpor) a meniť frekvenciu generátora. V rezonančnej oblasti by malo byť napätie vyššie.
[Predator - Kamzi fórum]
Ještě bych k Predatorovu dokonalému výkladu dodal, že když připojíš kabel tak se resonant peak posune dolů podle kvality kabelu (jeho kapacity), taky ho můžeš ovlivnit hodnotou potenciometru Volume na kytaře.
[jpl - Kamzi fórum ]

Digitální odstranění brumu

Zajímavé řešení při odstraňování brumu - je digitální, to si před hraním nechá procesor nasamplovat pár sekund brumu a on ho pak prostě nějak odečítá. [jpl]

Další...

Snímače mohou být otevřené, nebo zapouzdřené.
Burnstbucker jsou snímače Gibson, ovšem bez typického chromovaného krytu.
Zebra označuje humbucker, kdy jedna cívka ve dvojici je černá, druhá bílá

Snímač umístěný přímo na krku - nejspíš proto, aby krkový snímač ještě více vystihl "krkový zvuk".


Zebra snímač na krku
Infernal
Diskuse k článku