Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Popis kytary - tremola, kobylky

Popis kytary - tremola, kobylky

7.4.2005 - Kategorie: Kytara
Opět kapitola sama pro sebe nejlíp na celou knihu..... Zatímco na konci krku jsou struny uchyceny pomocí ladících strojků, na opačné straně jsou upnuty pomocí kobylky. Kobylka je součástka, která ke stejnému účelu slouží i na jiných strunných nástrojích.
Podle funkce a konstrukce lze kobylky dělit na:
 • pevné
  • dělené
 • zvratné
  • jednozvratné
  • obouzvratné
Kobylky na akustických kytarách

Nejjednodušší kobylku tedy najdeme na akustické kytaře. Je tvořena kusem dřeva s dírkami, kterými se provlečou struny. Struny bývají zakončeny válečkem, který drží struny v kobylce. Pokud struna tento váleček nemá (nylonové struny), pak se provleče dírkou a vytvoří se na ní uzel. Možnosti nastavit kobylku jsou minimální, nejčastější úprava je zbroušení (kobylka je většinou platová) pro dosažení nižšího dohmatu. Někteří kytaráři používají i malinko složitějších kobylek.

Pevné kobylky

Pevné kobylky na elektrických kytarách jsou již variabilnější a tím i složitějších konstrukcí. Existuje celá řada kobylek lišících se v detailech. Mnoho výrobců používá svoje kobylky. Každopádně takový Gibson tradičně osazuje své kytary kobylkami Tune-O-Matic, přičemž tyto kobylky se objevují i na kytarách jiných značek. Jedná se o dělenou kobylku složenou z můstku (bridge) a strunníku. Některé starší kytary neměly struník přišroubován ke korpusu, ale držel jej šroub, který zároveň sloužil pro uchycení kytarového řemene (tzv. hrazdový struník). Každopádně se dá sloučit struník i můstek do jednoho kusu (one-piece). Pevné kobylky na elektrických kytarách již nebývají jako u akustických přilepeny, ale přišroubovány. Také obsahují různé pružiny a stavěcí šrouby.Výměna struny u pevných kobylek je jednoduchá a rychlá. Na basách se lze dokonce setkat s tím, že struník má místo dírek pouze zářezy, čímž se výměna struny ještě urychlí.

Zvratné mechanismy

...bývají nazývány jako tremola (vibráta). Ty mívají vibrpáku, kterou je možno povolovat nebo napínat struny. Jednozvratná tremola umí pouze povolit struny, dvouzvratná (obouzvratná) umí i napínat.

Jednozvratná tremola

vypadají tak, že, jsou připevněna dvěmi šrouby, v tělu je otvor do kterého je tremolo zasazeno, struny se prostrkávají z opačné strany kytary, kde se strkají do kuželovitých otvorů. Tam je kroužkem zakončená struna zachycena. Na tremolu jsou kovové kvádříky, které se pomocí tří šroubů na každém z nich, dají posunovat (snížit či zvýšit) - tím se dají ladit oktávy. Vibrpáka díky konstrukci tremola tedy umožňuje pouze povolit struny. Příkladem takového tremola je známé Vintage tremolo, příp. deluxe locking tremolo. Rychle lze vyměnit strunu a je tu menší pravděpodobnost rozladění než u dvouzvratného tremola, protože po povolení struny se tremolo vrací do stejné polohy - díky tomu, že má vlastně pevný doraz.

Obouzvratná tremola

Obouzvratná (dvouzvratná tremola) umožňují kromě povolování strun také napínání strun. Povolování a napínání se provádí opět pomocí vibrpáky. Hráčsky jde o specifickou techniku hry na kytaru, používanou především při sólech. Existuje několik typů dvojzvrartných tremol, některá se označují spíše jako vibráta (např. Bigsby)

Floyd Rose

Dvouzvratných tremol je několik typů, ale nejpoužívanějším se stal systém Floyd Rose (nákres). Princip spočívá v upnutí strun pomocí zámků, které tvoří sedlový pražec a složitější kobylky na opačné straně. Pro samotné tremolo je v korpusu vyřezán otvor, aby se mohlo pohybovat směrem "do korpusu" kytary při napínání strun. Do rovnovážné polohy se tremolo dostává z jedné strany tahem strun, z druhé strany pak maximálně pěti pružinami (ty lze vidět po odšroubování krytky z rubové strany). Tuhost se dá tremola se dá nastavit počtem pružin jejich napnutím. To je potřeba udělat vždy po výměně strun pokud je vyměňujeme za struny jiných průměrů (silnější struny vytvářejí větší tah a tak se tremolo nahýbá směrem ke krku, u slabších strun zase táhnou tremolo na opačnou stranu pružiny). Celkově se jedná vlastně o plovoucí mechanismus, tremolo není nikde zapřeno a proto je náchylnější na rozladění. Možnost rozladění kytary je snížena právě použitím zámků, což jsou prakticky plíšky, které přitažením šroubů svírají strunu.. Samotné struny se v tremolu uchycují do kovových kamenů. Ty jsou výškově nastavitelné s možností pohybu dopředu a dozadu, čímž lze zajistit správné naladění i v oktávách. Do otvorů v kamenech se strká struna (ta již není ukončena válečkem) a ta se zajistí ještě dalším kovovým kvádříkem, který se navíc přitáhne šroubem. struna je tím pádem skřípnuta a zajištěna proti pohybu. Důležité jsou samozřejmě šrouby pro doladění. Celý systém je složitější než pevné kobylky nebo jednozvratná tremola, výměna strun je zdlouhavější a při prasknutí struny se většinou musí seřídit celé tremolo znovu. Vzhledem k tomu, že se jedná o plovoucí mechanismus, je třeba se naučit správně s tremolem pracovat, protože kytarista nezvyklý na toto tremolo má např. při tlumení tendenci tlačit na tremolo, vychylovat jej a tím si rozladit hrané tóny.
Původně byla tato tremola do kytar připevňována pomocí vrutů. Toto řešení ale při neustálých změnách tahů způsobovalo vyviklávání vrutů, proto se dnes do korpusu kytary nejdříve vloží válečky se závitem, do kterých se následně pomocí šroubů tremolo přišroubuje.
Samotná Firma Floyd Rose produkuje různé typy tremol, nejznámější se ale stal popisovaný dvojzvratný mechanismus. Ten existuje ve třech provedeních:

 • Floyd Rose original
 • Floyd Rose II - má stejné rozměry, ale je levnější díky odlišnějším materiálům
 • Floyd Rose Pro - menší rozměry a snížený profil ( low profiled)
Floyd Rose patent Floyd Rose Low profiled

Tento systém je patentován a protože jej chtějí využívat různé kytarové firmy, vyrábějí tremola v rámci licence (na tremolech je vyražen nápis. např. Licenced under Floyd rose, ebo Floyd rose licenced). Ovšem licenčně dosahují tremola různých kvalit, což se projevuje samozřejmě i na ceně. Levnější tremola FR tremola lze sehnat kolem 2000 Kč, nejdražší až kolem 9000 Kč! Kvalita tremola je dána konstrukcí a použitými materiály. Jednodušší tremola mají základní část vyrobenou z ohnutého plechu, dražší jsou odlitky (případně vyfrézované kousky). Některá tremola mají výměnné břity - břity jsou styčným bodem se dvěmi kotvícími šrouby.

Velkým inovátorem v oblasti kobylek je japonská firma Ibanez, která modifikovala Floydy a má na kontě i několik patentů. Mezi její tremola patří LO-PRO Edge, Edge Pro a Edge Pro II. Tato tremola obsahují mnoho vylepšení, včetně absence klasických upínacích kvádříků apod(podorobnější popis jsem publikoval v Muzikusu 10/2003).

Samotná firma Floyd Rose také inovovala svůj systém z něhož vzešel Floyd Rose Speedloader. Ten počítá s využitím speciálních strun přesných délek zakončených válečkem. Tyto struny se pouze upnou, výměna je velice rychlá. Systém již nepotřebuje zámky a v podstatě celá hlavice kytary je zbytečná (i když hlavice má zase vliv na sustain...). jedním z prvních masivnějších propagátorů je B.C.Rich a pak také různí hand-made výrobci.Floyd Rose Speedloader - žádné ladící mechaniky Floyd Rose Speedloader Floyd Rose Speedloader Floyd Rose Speedloader

Tremolo arm

Tremolo arm je označení pro vibrpáku, která může být do tremola uchycena několika způsoby:

 • závitem (nejobyčejnější způsob - prosté našroubování)
 • nasazovací páka s převlečnou maticí
 • páka s nylonovými proužky, které svou pružností samy drží páku v tremolu
Vibrapáka - Tremolo arm

String thru body

Jedním ze způsobů uchycení strun je provlečení skrz tělo. Na přední straně kytary najdeme v tomto případě jen můtek (bridge), struny pak vedou skrz tělo, kde jsou v kuželových otvorech uchyceny pomocí válečku na konci struny. Otvory pro struny bývají v jedné řadě, případně pro přesnější ladění nejsou otvory v jedné přímce. String thru body by měl oproti jiným kobylkám zajistit maximální sustain, protože rozvibrované struny se dotýkají pímo těla.String through body

Ostatní systémy, poznámky...
 • především u vintage kytar, lubových kytar apod. se proslavilo masivní vibráto Bigsby.
 • zvratné mechanismy se dělí na single locking (struna uzamknuta pouze v zámcích) a double locking (struny upnuta v zámcích a v kamenech - tedy na obou koncích)
 • kovové kameny v tremolech se nahrazují za grafitové, protože po těch struny kloužou (nedřou). Dalším tipem proti praskání strun je zakapávání olejem a kontrola, zda drážky pro struny nejsou v kamenech prodřené (v tom případě je třeba vyšmirglovat)
 • do kamenu v tremolech se mohou zabudovat i piezosnímače (běžně používané na elektroakustických kytarách), ty rozšíří zvukové možnosti kytary
 • dvouzvratné tremolo se dá znehybnit tím, že se přitáhnou pružiny na maximuma tak tremolo "lehne" na korpus - to je ale hodně prasácký způsob! lepší je podložení tremola dřevěným špalíkem, případně existují i přípravky pro znehybnění strun např. Shaller Tremolostop. Toto zařízení lze použít i při výměně strun, jinak se tremolo rovněž podkládá nějakou podložkou, aby bylo možné dostat se ke šroubům
 • Základní plát telecastrovské kobylky obsahuje výřez pro snímač
Bigsby vibráto Bigsby vibráto Bigsby vibráto Bigsby vibráto pro telecasteraShaller tremolostop pro znehybnění tremola

Existuje mnoho dalších patentů a modelů tremol, některé jsou kuriozní, některé upadly v zapomnění, některé byly slepou uličkou v historii vývoje tremol. Některé další mechanismy:

 • stranová vibrola - použita na některých starších Gibsonech SG, byla to alternativa k Bigsby, výška tónu se ovšem měnila vychylováním páky do stran (namísto nahoru/dolů).
 • Ned Steinberger vymyslel několik kobylek, mezi nimi byly i tremola která uměla transponovat např. S-Trem a R-Trem a Transtrem
 • existují i tremola pro baskytary, které jsem našel jen u firmy Hipshot, která vyrábí pro tyto tremola i zamykač tremol - Locker. Mimoto vyrábí i další kuriózní věci jako B-bendery apod.

  Hipshot Bass tremolo Hipshot Bass tremolo Hipshot locker Hipshot locker

 • Hipshot vyrábí i kytarové tremolo Trilogy, u kterého se dá struny aretovat ve třech polohách což u šesti strun nabízí spoustu možností ladění
 • Eddie Van Halen používal "přelaďovák" D-tune, který mu umožňoval přeladění E na D. S tímto systémem se lze setkat i na specifických modelech kytar Kramer
 • Ibanez pro mo6nost alternativního ladění nabízí downshifter
 • slovenská firma Neuser vyrábí tzv, NFS kobylku. tato kobylka imituje bezpražcovou baskytaru, lze se ale vrátit k původnímu zvuku. Zvuk každé struny lze nastavit samostatně. [ Muzikus 02/2004 str. 52/53 - Baskytary Neuser ]
 • Falcon tremolo - vypadá jako běžné variace na běžné plovoucí dvouzvratné Fulcrum vintage vibráto. Uvnitř se však skrývá "double Block", který umožňuje vytahovat struny, i když se vibráto opírá o tělo kytary... Když praskne struna, tak se kytara nerozladí, stejně jako při podladění struny např. pomocí "Sperzel D Thing"
 • Ozdobné kobylky Trabenbass najdete na www.trabenbass.com
 • Floyd Rose tremola se dělají i pro sedmistrunné verze kytar
 • Ibanez na přání kytaristů Korn nahradil u svých tremol vibrpáku plíškem U-bar, na který se tlačí dlaní...
 • Svérazně (jako s celou kytarou) se vypořádal s tremolem Brian May na vlastnoručně vyrobené Red Special, - použité pružiny jsou totiž z motocyklu....
 • dá se sehnat i součástka, která nahradí šrouby, kterými se napínají pružiny na rubové straně kytary. Je to jakýsi "napínač pružin", který má lepší mechanický vliv na kytaru, protože ji šetří víc, něž když se pružiny přitahují šrouby.
NFS bridge NFS bridge ozdobná kobylky Trabenbass Trilogy tremolo D-tune od Eddieho Van Halena Ibanez Downshifter Red special

Tremolo versus vibráto

Vzhledem k tomu, že občas jsou názvy "tremolo" a "vibráto" používány různě, zde je vysvětlení z diskuze :

Torst :

 • vibráto - pravidelné mírné kolísání intonace na daném tónu
 • legato - tóny zahrané vázaně, bez slyšitelného přerušení (na kytaře také pomocí technik hamering, tapping)
 • glissando - přechod z jednoho tónu do druhého plynulým zvýšešním nebo snížením intonace (vytahované tóny, slide, bottleneck)
  Tyto věci lze provést i pomocí vibrapáky.
 • tremolo - tón artikulovaný rychlou kadencí (typické např. na balalajce)

Pavel007

 • No vono základ slova tremolo "trem" je něco jako chvějící se, třást apod, což je jen synonymum pro vibrovat, čili podle mě tremolo i vibráto je dobře. Prostě se něco chvěje, v tomto případě ladění, u zesilovačů a jejich tremol to je zase hlasitost...

Jiri.polasek

 • slovo "Tremolo" používá odjakživa např. firma Floyd Rose
Infernal
Diskuse k článku