Články

Články týkající se hudební teorie, hudebních nástrojů a hry na ně
Statistika: 240 článků |  17 autorů
Lampy, elektronky, flašky

Lampy, elektronky, flašky

22.12.2005 - Kategorie: Zesilovače
Lampový aparát je snem většiny kytaristů. Co vlastně ty lampy jsou a proč jsou tak ceněny ?

Lampy - elektronky

Teorie

Elektronky (lampy, flašky, angl. tube, valve) jsou elektrotechnické součástky jejichž činnost zjednodušeně spočívá v přenosu elektronů prostorem mezi katodou (ze které vystupují - jsou emitovány) a anodou, která katodu obklopuje a na jejíž povrch elektrony dopadají, přičemž anoda musí mít proti katodě kladné napětí (100-300V u malých, až 10kV u vysílacích elektronek) a katoda musí emitovat elektrony.

6N1P E180F PLC82, PLC86

Současnost

Původně se elektronky hojně používaly v rádio a audio technice. Rovněž první počítače byly založeny na těchto součástkách. Elektronky se v podstatě daly nalézt v mnoha  elektronických zařízeních. Postupem času však byly elektronky nahrazeny téměř ve všech zařízeních tranzistory. Ty mají v mnoha ohledech lepší vlastnosti, zvláště co se týče mechanické stránky. Elektronky jsou totiž nepoměrně větší, náchylné na mechanické poškození, rychle se opotřebovávají (vlivem teploty), hrozí jim vyhoření. Navíc jsou mnohem náročnější na výrobu a v důsledku dosti drahé.

Dnes se sice elektronky používají i v hifi technice, ale především ve sféře těch nejdražších audio zařízení. Jediný obor, kde tedy hrají jednoznačný prim, je oblast kytarových zesilovačů. Původně byly samozřejmě osazovány elektronkami všechny zesilovače včetně kytarových. Pak nastal přechod na tranzistory, ale speciálně v oblasti kytarových zesilovačů se zjistilo, že elektronkové zesilovače hrají v mnoha ohledech lépe než tranzistorové, především díky tomu, že dynamicky reagují na hru kytaristy. Proto se dnes vyrábí jak zesilovače tranzistorové (solid-state), tak zesilovače elektronkové. Zvukově jsou samozřejmě více ceněny lampové aparáty přes všechny jejich navýhody. Mluví se o "příjemnějším, teplejším" tónu apod. I zkreslení vytvořené lampovým zesilovačem má jiných charakter, než u solid-statů. V menší míře, než u kytarových zesilovačů, lze nalézt lampy i v basových aparátech. 

Lampy a krabičky

V některých případech se však kytaristům zdá zkreslení lampových zesilovačů příliš malé. Případně jsou spokojeni sice se zkreslením, které aparát poskytuje, ale toto zkreslení je dosaženo při vysoké hlasitosti zesilovače, což nemusí být to, co kytarista požaduje. Taktéž může být zvuk některých lampových aparátů v rychlých pasážích (metalové styly) jaksi "uprděný". V těchto případech "dokrmují" kytaristé svoje lampové aparáty pomocí krabiček. Jednou z nejznámějších je kupříkladu Tubescreamer, ale existují jich mraky. Bohužel jejich použitím se dynamika aparátu snižuje. Proto existují i zkreslovače, které rovněž obsahují elektronky. Elektronky můžeme najít i v některých dalších kytarových efektech - mnohdy tyto efekty simulují nebo připomínají vintage aparáty.

Údržba a výměna lamp

Provozem aparátu jednoznačně dochází k opotřebení elektronek, především těch, které se nachází ve výkonovém (koncovém) zesilovači. To se projevuje změnou zvuku (horší zkreslení, menší sustain apod.). Výrobci elektronek sice uvádějí životnost lamp zhruba kolem 2000 - 5000 hodin, avšak ke změně zvuku dochází především díky tomu, že se opotřebováním mění vlastnosti elektronek. V koncovém zesilovači jsou totiž elektronky zapojeny v párech a v momentě, kdy mají spárované lampy odlišné charakteristiky, dochází ke zhoršení zvuku. Na stejné parametry elektronek dbají i výrobci, kteří do zesilovačů zapojují předem proměřené lampy a stejně tak náhradní lampy se prodávají i v proměřených a zkompletovaných párech. U zesilovačů se čtyřmi lampami by měla celá čtveřice mít stejné parametry. Svoji charakteristiku si lampy drží obvykle 200-300 hodin (6 měsíců až rok, podle intenzity hraní), pak se jejich parametry začínají rozcházet. To neplatí u lamp v předzesilovači, ty pokud hrají, nemusíme měnit.

Údržba  a prevence lampového zesilovače spočívá v jemném zacházení, poctivé výměně lamp při náznaku nesprávné funkce, zapojení zesilovače k boxům předepsané impedance. Dále se doporučuje po převozu nechat nezapnutý zesilovač, ať se nahřeje na teplotu místnosti. Před hraním se nechává zesilovač zapnutý v režimu Stand By. Životnost lamp může také zkrátit špatně nastavený bias, kvůli kterému pak lampy hřejí víc, než je potřeba. Bias by měl nastavit elektrotechnik, který se v problematice vyzná.

Porucha zesilovače

Pokud vám zesilovač začne hrát jinak, jsou zde čtyři možné důvody. Prostou vylučovací metodou si můžete lehce zjistit, kde asi máte problém:

 1. Začíná vám "odcházet" některá z předzesilovacích lamp (toto se ale často nestává)
 2. Špatně nastavený bias zesilovače.
  Při výměně výkonových lamp je poté potřeba nastavit bias. Některé aparáty si toto nastavení provádějí automaticky, u některých je toto potřeba nastavit ručně. Podrobnosti naleznete v manuálech od svých aparátů. Obecně platí, že pokud měníte lampu za stejný typ a značku, není potřeba bias nastavovat. Většina výrobců také používá standardní nastavení biasu, které je stejné pro každý typ lampy, nehledě na výrobce. Další nastavení je proto možné jen v relaci několika málo procent.
  Například standardní bias pro 6L6 je v rozmezí od 30 do 40 mA. Pro 6V6GT lampy jsou tyto hodnoty nižší a pohybují se od 20 do 30mA.
 3. Lampy jsou staré (mají nevyhovující parametry).
  Toto je obvykle nejčastější případ, kdy prostě lampy mají "své odehráno"
 4. Porucha zesilovače (také ne příliš častá možnost)

Náhrada lamp

Výrobci jsou si vědomi oblíbeností lamp u kytaristů a zároveň toho, že jsou tyto aparáty ve výsledku hodně drahé. Proto se snaží lampy nahradit, což lze několika způsoby :

 • MOS Fet zesilovače - tyto aparáty používají MOS Fet tranzistory, protože tyto součástky jsou svým chováním bližší elektronkám než ostatní tranzistory
   
 • Hybridní zesilovače - nejčastěji je v nich použita lampa v předzesilovači zatímco koncový zesilovač je tranzistorový
   
 • Speciální obvody - mnohdy výrobci tvrdí, že jejich aparáty  používají specifické obvody (technologie), které docilují zvuku podobného lampám. Tyto technologie však nikdy výrobci blíže nespecifikují
   
 • Amp Modeling - Tato technologie spočívá v tom, že charakteristiky lampových zesilovačů jsou přesně změřeny a následně je chování lamp popsáno algoritmem. Potřebného zvuku je v tomto případě dosaženo digitální cestou. Takové aparáty většinou umí simulovat několik originálních aparátů.

Poznámky :

Toto je úvod do problematiky lamp a lampových zesilovačů. Pokročilejší kytaristi (po stránce technologické) s lampami různě experimentují, přebuzují je, mění, zkoušejí jiné typy, nechávají si zesilovače upravovat pro jiné lampy. Některé zesilovače jsou uzpůsobeny k použití jiných lamp, než které jsou namontovány do zesilovače. Samotných výrobců lamp (případně jejich značek) existuje několik a jsou s nimi různé zkušenosti. Zajímavostí je třeba produkt Yellow jackets.

V článku jsou použity některé informace získané prostudováním webu české firmy Tube distribution. Některé informace v původním znění byly s vědomím firmy zveřejněny na EM a z něj převzaty sem. Prezentace firmy byla původně na http://tube.swteam.org, nyní na zmíněné adrese tuto firmu najít nelze. Pokud tento článek čte někdo ze zmíněné firmy, případně někdo kdo ji zná, prosím o zkontaktování se...

 

Infernal
Diskuse k článku